HeLP tim - inicijativa za kardiološko e-učenjeProf. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački
Klinika za bolesti srca i krvnih žila,
KBC Zagreb

Dr. sc. Vlatka Rešković Lukšić
Klinika za bolesti srca i krvnih žila,
KBC Zagreb

Dr. Daniel Lovrić
Klinika za bolesti srca i krvnih žila,
KBC Zagreb